Xantus är tillfälligt slut i lager. Det går snart att beställa igen!

Ta det säkra före det osäkra

KÖP DITT DROGTESTARMBAND HÄR!

Skrämmer förövaren och påminner dig att vara uppmärksam

Armbandet skrämmer den potentiella förövaren i förväg och fungerar därmed även i ett förebyggande syfte. Det fungerar också som en värdefull påminnelse: en snabb blick på din handled påminner dig om att vara uppmärksam.

Upptäck innan det är försent

Med Xantus drogtestarmband kan du äntligen hinna upptäcka GHB i din dryck och skydda dig själv, dina barn, barnbarn, syskon och vänner innan det är för sent!

Hur fungerar det?

Med Xantus drogtestarmband kan du enkelt testa om din dryck blivit spetsad med GHB, även känd som "liquid excstasy".

1. Rör om i drycken.

2. Droppa en droppe på en av det två testfälten.

3. Vänta 1-2 minuter.

4. Visar testfältet en gul/grön färg är drycken fri från GHB. Uppstår det däremot en blå färg innehåller drycken GHB. Drick ej!

Labbresultat

Xantus har blivit testat i ett antal laboratorium för att säkerställa att det är ett pålitligt och välfungerande drogtest.

"Här fungerade testet inom några sekunder", säger Dr. Trauer (Institute of Legal Medicine vid University of Leipzig). Samma resultat visas vid ett test på Institute of Legal Medicine i Giessen.

”Om snabbtestet klarar detta är det redan ganska bra”, säger professor Bracher (farmaceutisk kemi vid universitetet i München) “nästan omedelbart blir testfälten blå - mycket snabbare än angivet ” och det för alla drycker som testades.

Följ oss på Instagram!